הרב רעי פרץ

שיחתו של הרב יקי

הרב פרץ איינהורן

הרב אלי אדלר

הרב יעקב וייס

הרב ישראל ויינגוט

רבנים אורחים

הרב חיים ברוך

תודות תלמידים ושומעים