התוכנית מאפשרת לנוער שגדל בחו”ל להגיע לארץ ולהשתלב במכינה.
הבחורים מתחילים את השנה בכיתה נפרדת, ובתהליך הדרגתי ומותאם אישית משתלבים בכיתות ובשאר פעילויות המכינה. רוב התלמידים עולים לארץ ומתגייסים לצה”ל.​

במתחם המכינה עתיד לקום בית חם לחיילים בודדים, שיספק מענה לבוגרי התכנית שמשרתים בצה”ל.