שיעורו של הרב חיים ברוך בנושא “כוזרי”,
כפי שצולם בתאריך ט”ז שבט תשע”ו (26.01.2016) במכינת עצם.