הרב חיים. יא’ בחשוון. רחל אמנו, רצח רבין – ומה שביניהם.