פרשת ויקהל – “בלבבי משכן אבנה” הרב חיים ברוך בפינתו “עין בעין”