הרב ישראל וינגוט – שיחות הרב צבי יהודה – תלמוד תורה שיחה 1