הרב ישראל וינגוט – שיחות הרב צבי יהודה – תלמוד תורה – שיחה 4