תוכנית בוגרים

בית המדרש לבוגרים פועל  כ-20 שנה

ומטרתנו לעודד ולאפשר חזרה ללימוד תורה לאחר תקופת הצבא.

לימוד שהינו הכרחי ומשמעותי מאוד לפני השלב של האזרחות.

הבוגרצי”ם מגיעים לבית המדרש לתקופות שונות ממספר שבועות עד מספר שנים.

באופן טבעי מתפתחים מסלולים שונים הן בתוך בית המדרש עצמו והן בשילובים שלו ע”י מסגרות נוספות כלימודי תואר  פסיכומטרי עבודה חקלאית מועדפת או אחרת.

כשכל אחד מוצא לעצמו את המסלול המתאים והנכון לו והכל מתוך אוירה של לימוד תורה בוגר רציני בשמחה ובנעימות.

בראש בית המדרש עומד הרב ישראל וינגוט ועמו מלמד אמונה הרב מיכאל אטלני בנוסף מלמדים הרמים של המכינה שיעורים במהלך השבוע.