צוות שו"ת

שיחתו של הרב דוד חטואל

שיחתו של הרב דוד חטואל, בנושא “ההתמודדות עם השכול”, כפי שצולמה בתאריך י”ג כסלו תשע”ה (25.11.2015) במכינת עצם.

קרא עוד »
PIXABY
daniel

הלכות שבת וחג שבועות הסמוך לו/ הרב ישראל וינגוט

לקראת חג השבועות הבעל”ט נעמוד על מספר הלכות הנוגעות ליום זה בכלל, ובפרט השנה בהיותו סמוך לשבת: רצוי להקדים סעודה שלישית לפני 16:12במידה ואוכלים אח”כ, לא יאכל יותר מכביצה פת.

קרא עוד »
הרב ישראל

הכוזרי : דצח”מ וישראל | הרב רפי פרץ

מוזמנים לבקר באתר המכינה: https://otzem.org.il/ מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9D-493101324086118/

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: מה עומד לצאת מכל המלחמות שבעולם? פסקה אחרונה! סיכום הספר 13# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה י בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הארה מיסתית,

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: בירור עצמי של האומה בארצה 11# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ז מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החכמה, הגבורה היושר והטהרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית, מתתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: בירור זהות עם ישראל 10# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ו’ “כל העמים מתפתחים, ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: תהליך האומות בעולם ביחס לישראל 9# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ו’ “כל העמים מתפתחים, ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: “תהיה תקווה של האנושות לראות את עם ישראל צומח” 8# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ג עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות ; זהו הזמן שאנו מקוים.

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: “זה המודל של מדינת ישראל” 6# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ב אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה – והם הם הגדולים שאנו מתיחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים, שהזיק

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: היסוד שמגלה מי אנחנו! 5# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ב אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה – והם הם הגדולים שאנו מתיחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים, שהזיק

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: “עת הזמיר הגיע…” [חלק ב’] 4# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה א כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבסם, וקול התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט,

קרא עוד »
צוות שו"ת

אורות המלחמה: “עת הזמיר הגיע…” [חלק א’] 3# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה א כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבסם, וקול התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט,

קרא עוד »
הרב ישראל

קבלת התורה בפורים מרצון | הרב רעי פרץ

היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחזקה בנשמתן של ישראל, אינו מניח את היסוד של הבחירה החפשית להתגלות בכל מילואה. ומאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים

קרא עוד »