תשלום מאובטח

זכר למחצית השקל

אחר

תרומה

זכר למחצית השקל

100

100

1

מיזם הכרויות

וליווי זוגות

250

250

1

שבת

הורים

400

400

1

דמי

רישום

1000

500

2

ביטוחים

ספרים והסעות

12

השלמת

שכר לימוד

רכישת

ספרים

השתתפות

בפעילות בוגרים​

אחר

סכום אחר