תשלום מאובטח

זכר למחצית השקל

אחר

תרומה

זכר למחצית השקל

100

100

1

מיזם הכרויות

וליווי זוגות

250

250

1

שבת

הורים

500

500

1

דמי

רישום

1500

500

3

ביטוחים

ספרים והסעות

רכישת

ספרים

6400

180

36

ליווי

חיילים

12

השלמת

שכר לימוד

השתתפות

בפעילות בוגרים​

אחר

סכום אחר