תשלום מאובטח

זכר למחצית השקל

אחר

תרומה

זכר למחצית השקל

100

100

1

מיזם הכרויות

וליווי זוגות

250

250

1

שבת

הורים

450

450

1

דמי

רישום

1500

500

3

ביטוחים

ספרים והסעות

12

השלמת

שכר לימוד

רכישת

ספרים

השתתפות

בפעילות בוגרות​

אחר

סכום אחר