אמונות תפלות – הבלים (שו”ת): חמסה

ש: כדאי לשים חמסה על יד מיטת תינוק כדי לשמור עליו? מה מקורו? ת: לא. אמונה טפלה של ערבים. אלא לומר תהילים (נר באישון לילה 148).     ש: ולשים […]

אמונות תפלות – הבלים (שו”ת): כישוף

ש: יש בימינו אנשים עם כוחות כישוף? ת: לא. תפארת ישראל על משנה סנהדרין ז ז (נר באישון לילה 166). [פעם בא אדם להגר”ע יוסף ואמר שעשו לו מיני כשפים […]

שאלות שונות (שו”ת)- מלכים ג

ש: האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי? ת: הם ספרי מלאי כפירה […]