דינים בקריאה באמצע שמונה עשרה

בזמן קריאת התורה, הייתי באמצע שמונה עשרה. האם עליי להשלים

שאלה

בזמן קריאת התורה, הייתי באמצע שמונה עשרה. האם עליי להשלים

תשובה

לא. זה חובת הציבור (ביאור הלכה קכד. שו”ת אגרות משה או”ח ד כג. שו”ת יביע אומר ד יו”ד לא. מעשה איש ג קכא-קכב).

[דלא כרבי חיים מבריסק הסובר שקריאת התורה היא חובת היחיד (עיין נפש הרב קל. דברי הרב קנא-קנב. ליקוטי הגר”ח כה-כו).

ונשאל בשו”ת דברי חכמים (עמ’ מה): העומד באמצע תפילתו, והציבור אוחזים בקריאת התורה, האם ראוי להפסיק בכדי לשמוע קריאת התורה? ומביא מהגרח”פ שיינברג, הגרי”ש אלישיב והגר”י קמנצקי שאין להפסיק התפלה לשמיעת קריאת התורה – רשם מ”צ.]

אולי יעניין אותך גם...

כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

בס”ד

מותר בס”ד על חולצה בשירותים?

ג’ל לנטילת ידיים

שאלה האם מותר להשתמש בג’ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים   תשובה לא. רק למים אחרונים (עי’ שו”ע או”ח ד א. מ”ב סק”ה).

כיפה

האם בצבא כשיש אימונים בים, חייבים לחבוש כיפה

כיפה

שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?

דינים בקריאה קריאת התורה בכלא

תשעה אסירים שיש להם ספר תורה ויש ביכולתם לצרף עשירי למנין (כגון רב בית הסוהר) באחד מימות השבוע, האם מותר להם אז לקרוא את כל הפרשה עם שבעת הקרואים בברכותיה, מכיון שאפשר לומר שבטל כאן הטעם ש’אין מוסיפים על השלשה משום בטול מלאכה’ (כדברי המ”ב קלה ס”ק ב-ג)?

יום ירושלים

האם ריקוד דגלים זה ביטול תורה ועדיף לשבת וללמוד בישיבה

גלידה בשבת למחוק

גלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוק

עליה לתורה גר צדק

אני גר צדק ונבוך שידעו מזאת. אני יכול לעלות לתורה בשם אבי היהודי ולא בן אברהם אבינו

ספר תורה ספר תורה בבית

יש לנו ספר תורה לא כשר, שהגיע זה עתה לביתנו, מחר בבוקר אנו לוקחים אותו לתיקון. אמרו לנו שזה מסוכן שיהיה ספר תורה בבית, מה שמפחיד אותנו. מה עלינו לעשות

דילוג לתוכן