כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

שאלה

האם יש בכיפה קדושה האם מותר לבזות אותה ?

 

תושבה

אין בכיפה קדושה, וחובשים אותה להוסיף יראת שמים (שבת קנו. רמב”ם, הלכות דעות ה ו). וכאשר בלתה אפשר לזרוק אותה לפח. אבל אין לבזות אותה.

 

 

אולי יעניין אותך גם...

כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

כיפה

שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?

גלידה בשבת למחוק

גלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוק

כיפה

האם בצבא כשיש אימונים בים, חייבים לחבוש כיפה

דילוג לתוכן