מים אחרונים בימינו

האם בימינו חייבים במים אחרונים

שאלה

האם בימינו חייבים במים אחרונים?

תשובה

התוספות סוברים שלא כיון שאין עתה מלח סדומית. ברכות נג. אבל מי שידיו מלוכלכות, ומקפיד לרחוץ, חייב. אך מי שברור לו שלא נגע במאכלים, או נגע וידיו נקיות, או שאינו מקפיד לרחוץ אחרי ארוחה, יש לו על מי לסמוך. שו”ע או”ח קפא. מ”ב כב נקיות (שו”ת שאילת שלמה א קיא).

[אמנם דעתו של הגר”א נבנצל שעם התחדשות ייצור מלח במפעלי ים המלח, הרי שיש לנו מלח סדומית, וחובה ליטול מים אחרונים כיום אף לסוברים שבדורות שלפנינו לא הייתה חובה נטילה. ביצחק יקרא על המ”ב קפא סק”א – רשם מ”צ].

 

אולי יעניין אותך גם...

כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

גלידה בשבת למחוק

גלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוק

ספר תורה ספר תורה בבית

יש לנו ספר תורה לא כשר, שהגיע זה עתה לביתנו, מחר בבוקר אנו לוקחים אותו לתיקון. אמרו לנו שזה מסוכן שיהיה ספר תורה בבית, מה שמפחיד אותנו. מה עלינו לעשות

כיפה

האם בצבא כשיש אימונים בים, חייבים לחבוש כיפה

דינים בקריאה קריאת התורה בכלא

תשעה אסירים שיש להם ספר תורה ויש ביכולתם לצרף עשירי למנין (כגון רב בית הסוהר) באחד מימות השבוע, האם מותר להם אז לקרוא את כל הפרשה עם שבעת הקרואים בברכותיה, מכיון שאפשר לומר שבטל כאן הטעם ש’אין מוסיפים על השלשה משום בטול מלאכה’ (כדברי המ”ב קלה ס”ק ב-ג)?

כיפה

שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?

יום ירושלים

האם ריקוד דגלים זה ביטול תורה ועדיף לשבת וללמוד בישיבה

בס”ד

מותר בס”ד על חולצה בשירותים?

עליה לתורה גר צדק

אני גר צדק ונבוך שידעו מזאת. אני יכול לעלות לתורה בשם אבי היהודי ולא בן אברהם אבינו

ג’ל לנטילת ידיים

שאלה האם מותר להשתמש בג’ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים   תשובה לא. רק למים אחרונים (עי’ שו”ע או”ח ד א. מ”ב סק”ה).

דילוג לתוכן