ספר תורה איתור ספרי תורה גנובים

האם מותר להטמין בספר תורה מערכת איתור אלקטרונית למקרה של גניבה

שאלה

האם מותר להטמין בספר תורה מערכת איתור אלקטרונית למקרה של גניבה

תושבה

זו טכנולוגיה מותרת ומצוה גדולה.

א. אין בעיה של מוקצה כי המכשיר בטל לספר התורה, ויש כאן בסיס לדבר המותר והאסור.

ב. אין בעיה של פגיעה בכבוד ספר התורה כי אדרבה זה כבודו שלא ייגנב.

ג. אין בעיה של חילול שבת באזעקת המשטרה, אלא אדרבה סיוע למלחמה נגד הפשע והיזק הרבים.

אולי יעניין אותך גם...

כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

יום ירושלים

האם ריקוד דגלים זה ביטול תורה ועדיף לשבת וללמוד בישיבה

ספר תורה ספר תורה בבית

יש לנו ספר תורה לא כשר, שהגיע זה עתה לביתנו, מחר בבוקר אנו לוקחים אותו לתיקון. אמרו לנו שזה מסוכן שיהיה ספר תורה בבית, מה שמפחיד אותנו. מה עלינו לעשות

דינים בקריאה קריאת התורה בכלא

תשעה אסירים שיש להם ספר תורה ויש ביכולתם לצרף עשירי למנין (כגון רב בית הסוהר) באחד מימות השבוע, האם מותר להם אז לקרוא את כל הפרשה עם שבעת הקרואים בברכותיה, מכיון שאפשר לומר שבטל כאן הטעם ש’אין מוסיפים על השלשה משום בטול מלאכה’ (כדברי המ”ב קלה ס”ק ב-ג)?

כיפה

שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?

עליה לתורה גר צדק

אני גר צדק ונבוך שידעו מזאת. אני יכול לעלות לתורה בשם אבי היהודי ולא בן אברהם אבינו

גלידה בשבת למחוק

גלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוקגלידה בשבת למחוק

ג’ל לנטילת ידיים

שאלה האם מותר להשתמש בג’ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים   תשובה לא. רק למים אחרונים (עי’ שו”ע או”ח ד א. מ”ב סק”ה).

בס”ד

מותר בס”ד על חולצה בשירותים?

כיפה

האם בצבא כשיש אימונים בים, חייבים לחבוש כיפה

דילוג לתוכן