בס”ד

מותר בס”ד על חולצה בשירותים?

ג’ל לנטילת ידיים

שאלה האם מותר להשתמש בג’ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים   תשובה לא. רק למים אחרונים (עי’ שו”ע או”ח ד א. מ”ב סק”ה).

כיפה

האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה

כיפה

מה הסיבה שצריך כיפה

כיפה

האם בצבא כשיש אימונים בים, חייבים לחבוש כיפה