“משוב חם”

בקורסי פיקוד יש דבר שנקרא “משוב חם” שלכל אחד מהצוות מביאים ביקורת על התרגיל שלו, מותר?