אחרי המ”כית

מתרגלת אותנו מכי”ת והיא מסתערת ואנחנו אחריה, יש בזה בעיה הלכתית?