פלאפון מבצעי בשבת

בשבת אלך עם טלפון בכיס לצורך מבצעי. האם מותר לטלטל מוקצה ויש חשש שאין עירוב?