בורגול בשטח

מגישים לנו בורגול, ובורגול שהושרה במים קרים כמה שעות. מה ברכתם?

לימוד תורה בלכלוך

יש לי זמן פנוי אבל הידיים מלוכלכות בשמן וכדומה, האם ראוי ומותר להוציא ספרון וללמוד?