סוללה בסלולר בשבת

אני משתמש במכשיר סלולרי “ורד הרים” גם בשבתות, עדיף להחליף סוללה או להטעין?

פנס בשבת

אשמח לחדד באיזה מצבים מותר להשתמש בפנס בשבת

עוקב מחוץ לעירוב

שבת בשטח. יש לכל פלוגה עירוב משלה אבל העוקב נמצא מחוץ לעירוב, מה לעשות?

לקיחת חפצים בשבת

בשבת האחרונה הרס”פ עשה סדר במכולה שלו והפקיר הרבה ציוד, מותר לקחת לעצמי בשבת?

פלאפון מבצעי בשבת

בשבת אלך עם טלפון בכיס לצורך מבצעי. האם מותר לטלטל מוקצה ויש חשש שאין עירוב?