עוקב מחוץ לעירוב

שבת בשטח. יש לכל פלוגה עירוב משלה אבל העוקב נמצא מחוץ לעירוב, מה לעשות?

פלאפון מבצעי בשבת

בשבת אלך עם טלפון בכיס לצורך מבצעי. האם מותר לטלטל מוקצה ויש חשש שאין עירוב?