ל”ג בעומר: מסירות הנפש של רבי עקיבא | הרב יקי וייס

עין אי”ה, ברכות א’ פסקה קפו הרעות הבאות לאדם יהיו או מיד אנשים בעלי בחירה מונעי טוב או עושי רע, או מיד בעלי חיים שמבקשים תועלתם באבדן זולתם, או מכחות הטבע המת. וכל אלה מסובבים ע”פ השגחה עליונה בתכלית מדוייקת ומצומצמת מאד. ע”כ למדנו בזה בשלשת מיני הרעות שהיו מסיבת ההצלה. רעת לב האנשים דלא […]