// הלכות שבת וחג שבועות הסמוך לו/ הרב ישראל וינגוט

לקראת חג השבועות הבעל”ט נעמוד על מספר הלכות הנוגעות ליום זה בכלל, ובפרט השנה בהיותו סמוך לשבת:

  • רצוי להקדים סעודה שלישית לפני 16:12במידה ואוכלים אח”כ, לא יאכל יותר מכביצה פת.
  • אין להכין שום דבר משבת ליום טוב. גם הכנה שהיא טרחה קטנה , למשל הוצאת אוכל קפוא לצורך הערב. כל הכנות השבת תהינה רק עם צאתה, ולאחר אמירת “ברוך המבדיל בין קודש לקודש” מי שמעוניין להחליף בגדים לחג ולא יכול להמתין עד אז ילבש אותם בשבת בזמן ניכר לפני צאת השבת.(נ”ל-כחצי שעה).
  • הדלקת נרות תהיה ג”כ כמובן רק אחרי צאת השבת או לפני ההליכה לבית הכנסת או כשחוזרים כ”א כמנהגו. ולכן כדאי שמערב שבת יהיה נר נשמה שיהיה אפשר להדליק ממנו.(הבערה הותרה ביו”ט אך עדין יש איסור מוליד מדרבנן ולכן אפשר רק להעביר אש ולא להדליק).

מברכים להדליק נר של יו”ט. ובדרך-כלל נוהגות הנשים לברך עתה גם שהחיינו (לפי הרב עובדיה יוסף- מי שברכה לא תענה אמן על שהחינו בקידוש)

  • בערבית אומרים “ותודיענו” ואם שכח לא חוזר.
  • קידוש: השנה נברך בשעת הקידוש חמש ברכות וסימנן יקנה”ז.

יין- בורא פרי הגפן.

קידוש- ברכת “אתה בחרתנו”. קידוש היום.

נר– ברכת מאורי האש בדרך-כלל נהוג לברך על נרות היו”ט שהדליקה כבר האישה( וכדאי במקרה כזה לכוון מראש שהיא מדליקה לצורך זה).

מברכים רק על נר אחד ולא על אבוקה( כי אח”כ בהפרדת הנרות יש קצת בעיה של כיבוי) או שמסמיכים 2 נרות באופן שלא ייגעו. ויש שנוהגים לחבר ממש כבכל מוצ”ש.

אין להשתמש לצורך ברכה זו בנר נשמה.

הבדלה- נוסח של הבדלה: חתימתו  “המבדיל בין קודש לקודש”  ואם טעה ואמר בין קודש לחול- יחזור על ברכה זו שוב(רק עליה).

זמן- שהחיינו.

*יש הנוהגים כל השנה לשבת בקידוש ולעמוד בהבדלה ויש שההפך. השנה הכל הולך לפי המנהג הקבוע שבקידוש. כמו כן יכולות נשים לשתות מקידוש זה אע”פ שהוא גם כוס הבדלה.

  • אחר הסעודה מנהג ישראל להיות ערים בלילה. ואפשר לאכול אפילו אכילת קבע(יותר מ-60 גרם מזונות) עד חצי שעה לפני עלות השחר ופחות מזה עד עלות השחר.

דין הברכות למי שהיה ער כל הלילה:

אשכנזים- יעשה צרכיו כשעלה עמוד השחר ויברך הכל חוץ “מאלוקי נשמה והמעביר שינה” ואם לא ישן בשבת (-ערב חג) גם לא ברכות התורה – וישמע מאחר.

ספרדים- מברך הכל חוץ מעל נטילת ידיים.

נזכה כולנו, כישראל שעמדו לרגלי הר סיני לקבל תורה באחדות ואהבה.

י-ם ב”ש
כניסת שבת נשא 19:00 19:23
צאת-שבת וכניסת החג 20:24 20:24
עלות השחר 4:21 4:24
נץ החמה 5:33 5:41

 

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך גם...

מומלצים