// אסלאם (שו”ת) מסירות נפש

ש: איך מסתדר שו”ת רדב”ז ד צב שצריך למסור את הנפש לא להתאסלם עם אגרת השמד שלא סובר כן?

ת: אכן זו מחלוקת.

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך גם...

מומלצים